پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

اخبار موسسه مالی واعتباری عسکریه

نظر قائم مقام موسسه ملل در مورد بازار متشکل معاملات ارزی

خبرهای بانکی - قائم مقام موسسه اعتبارى ملل گفت: اینکه حذف مداخلات دولت و بانک مرکزى از طریق مسیرهاى موازى و امکان مداخله منظم، عارى از فساد و پیوسته، حذف تدریجى سیستم چند نرخى (از قبیل نرخ ارز بانکى، نیما، سنا و...) از اهداف بازار متشکل ارزاست.

جهت تامین نیازهای مالی اقشار مختلف جامعه:

موسسه ملل تا سقف 10 میلیارد ریال تسهیلات می‌دهد

خبرهای بانکی - موسسه اعتباری ملل به مشتریانی که نسبت به افتتاح حساب اقدام کنند، با توجه به میانگین حساب تا سقف 10 میلیارد ریال و صدور کارت اعتباری تا سقف 500 میلیون ریال تسهیلات و خدمات بانکی ارائه می دهد.