پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

اخبار موسسه مالی واعتباری توسعه

اطلاعیه مؤسسه مالی و اعتباری توسعه در خصوص استفاده از تابلوهای غیر مجاز این مؤسسه

خبرهای بانکی ـ مشتریان گرامی موسسه اعتباری توسعه با توجه به عدم موافقت بانک مرکزی ج.ا.ا با ادغام تعاونی های غیر مجاز در موسسه اعتباری توسعه و لغو تفاهمنامه مذکور در سال 1396 این موسسه هیچگونه مسئولیتی در خصوص تعاونی های غیر مجاز که به نحو غیر قانونی از تابلو این موسسه استفاده نموده اند نداشته و پیگیری فک تابلو های موسسه از این تعاونی ها از طریق مراجع قضایی در حال انجام است.

از سوی موسسه اعتباری توسعه صورت گرفت؛

تسهیل در افتتاح اعتبار اسنادی ریالی- داخلی

خبرهای بانکی-کمک به کلیه واحد ها و بنگاه های تجاری بالاخص تولیدکنندگان، از سوی موسسه اعتباری توسعه با ایجاد شرایط تسهیل در افتتاح اعتبار اسنادی ریالی- داخلی صورت می گیرد.