پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

اخبار بیمه سامان

پوشش ۵۲ درصدی بیمه سامان در شش ماه

خبرهای بانکی-بیمه سامان در شش ماهه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۵ توانست ۵۲ درصد از سود سالیانه خود را پوشش داده و ۱۴۸ ریال از سود یک ساله ۲۸۳ ریال را محقق کند. بر این اساس سود عملیاتی بیمه سامان در این دوره به رقم ۹۱.۳۷۱ میلیون ریال رسید که نسبت به رقم سالیانه ۱۷۴.۹۳۳ میلیون ریال ۵۲ درصد پوشش را تجربه کرده است.