پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

اخبار بیمه رازی

با تصمیم هیات مدیره،

سرپرست بیمه رازی تعیین شد

خبرهای بانکی - هیات مدیره بیمه رازی، مهندس بهمن یزدخواستی رئیس هیئت مدیره را به عنوان سرپرست بیمه رازی تا تعیین جانشین مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه شرکت اعلام کرد.