پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

اخبار بیمه دی

برگزاری همایش فصلی مدیران بیمه دی

خبرهای بانکی ـ همایش فصلی مدیران شرکت بیمه دی با حضور مدیرعامل، معاونین، مدیران ستاد و شعب و با محوریت هماهنگی و حمایت از جاری سازی برنامه ها و سیاست ها به مدت دو روز در هتل جهانگردی دیزین برگزار شد.