پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

اخبار بیمه توسعه

اطلاعيه شماره 51 زيانديدگان بيمه توسعه

خبرهای بانکی ـ اطلاعيه شركت سهامي بيمه ايران درخصوص واريز خسارت ثالث مالي و بدنه حوادث رانندگي بيمه نامه هاي صادره شركت بيمه توسعه به شماره شباي بانك زيانديدگان

اطلاعيه شماره 48 زيانديدگان بيمه توسعه

خبرهای بانکی ـ اطلاعيه شركت سهامي بيمه ايران درخصوص واريز خسارت ثالث مالي و بدنه حوادث رانندگي بيمه نامه هاي صادره شركت بيمه توسعه به شماره شباي بانك زيانديدگان

اطلاعيه شماره 47 زيانديدگان بيمه توسعه

خبرهای بانکی ـ اطلاعيه شركت سهامي بيمه ايران درخصوص واريز خسارت ثالث مالي و بدنه حوادث رانندگي بيمه نامه هاي صادره شركت بيمه توسعه به شماره شباي بانك زيانديدگان

مدیرعامل بیمه ایران:

۵۰۵ زندانی بیمه توسعه آزاد شدند

خبرهای بانکی- مدیرعامل بیمه ایران از آزاد شدن ۵۰۵ زندانی بیمه توسعه که به دلیل تصادف زندانی شده بودند خبر داد.

مورد عجیب «توسعه» و «سرمد»

نیوز بانک - اطلاعات دریافتی نشان میدهد، شکایتهای ثبت شده در بیمه مرکزی علیه شرکت بیمه توسعه به شکل عجیبی «وارد نبوده» است.