پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

اخبار بیمه ایران

پایان فرآیند ارزیابی وتعیین سطح تعالی سازمانی در بیمه ایران

خبرهای بانکی- فرآیند ارزیابی وتعیین سطح تعالی سازمانی بیمه ایران با دریافت اظهار نامه ،ارزیابی انفرادی،اتفاق نظر در کمیته ارزیابی،بازدید از محل ،اجماع تیم در محل سازمان، بررسی پیشنهاد ها در کمیته علمی وتعیین نتیجه نهایی به پایان رسید.

جبران خسارت سانحه سقوط بالگرد در دریای خزر توسط بیمه ایران

خبرهای بانکی- بیمه ایران اعلام کرد: بالگرد سقوط کرده در دریای خزر از بیمه نامه های کامل و تمام خطر برخوردار بوده و مراحل تشکیل پرونده و بررسی جبران خسارت های وارد شده به آن و پرداخت دیه سرنشینان از سوی بیمه ایران آغاز شده است.

رییس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران تشریح کرد؛

برنامه های بیمه ایران برای بهبود شاخص های توسعه

خبرهای بانکی- حداکثرسازی شفافیت و کاهش فساد، افزایش سرعت ارایه خدمات، افزایش توانگری مالی و معرفی محصولات جدید بیمه ای از جمله مهمترین این شاخص هاست.