پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

اخبار بیمه البرز

بيمه البرز تنديس طلايي حمايت از كالا و خدمات ايراني و رضايتمندي مشتري گرفت

خبرهای بانکی ـ شركت بيمه البرز به خاطر اقدامات موثر در حفظ كرامت مصرف‌كننده و عملي كردن فرهنگ استفاده از كالا و خدمات ايراني موفق به دريافت تنديس طلايي و لوح قدرداني حمايت از توليد و خدمات داخلي در "كنفرانس ملي ساخت ايران" شد.

برگزاری مجمع عمومي بيمه البرز

خبرهای بانکی ـ مجمع عمومي عادي ساليانه شركت بيمه البرز براي سال مالي منتهي به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵، ‌روز شنبه ۱۰ تير ۱۳۹۶ برگزار و به ازاي هر سهم ۵۵ ريال سود بين سهامداران تقسيم شد.

مجمع عمومي بيمه البرز برگزار شد

خبرهای بانکی- مجمع عمومي عادي ساليانه شركت بيمه البرز براي سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴، ‌روز چهارشنبه ۳۰ تير ۱۳۹۵ برگزار و به ازاي هر سهم ۷۰ ريال سود بين سهامداران تقسيم شد.