پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

اخبار بانک گردشگری

سرپرست فدراسیون والیبال:

بانک گردشگری رفیق روزهای سخت تیم ملی والیبال بود

خبرهای بانکی - افشین داوری سرپرست فدراسیون والیبال ایران گفت: بانک گردشگری در طی سه سال گذشته حامی فدراسیون بوده و به واقع با وجود اینکه والیبال در سالهای گذشته شرایط چندان مناسبی نداشت اما بانک گردشگری هیچگاه دست از حمایت از فدراسیون و تیم ملی والیبال برنداشت.