پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

اخبار بانک کارآفرین

آگهی دعوت به شرکت در فراخوان بانک کارآفرین

خبرهای بانکی ـ بانک کارآفرین در نظر دارد به منظور ایجاد، تجهیز و راه‌اندازی مرکز داده (دیتاسنتر) بانک واقع در ساختمان بخارست، شامل خرید تجهیزات، نصب و راه‌اندازی و پشتیبانی در محل اشاره شده اقدام نماید.