پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

اخبار بانک کارآفرین

آگهی دعوت به مجمع عمومی بانک کارآفرین

خبرهای بانکی - بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم بانک کارآفرین دعوت به عمل می آید، در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام این بانک که در "سالن همایش های کردستان" برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.