پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

اخبار بانک کارآفرین

افزایش مجدد سقف انتقال وجه کارت به کارت بانک کارآفرین

خبرهای بانکی-با توجه به شیوع بیماری کرونا و به منظور کاهش مراجعات حضوری مشتریان به شعب و خودپردازها، سقف انتقال وجه کارت به کارت شتابی و داخلی از درگاه‌های موبایل‌بانک، اینترنت‌بانک و خودپردازهای بانک کارآفرین در هر شبانه‌روز از 50 میلیون ریال به 100 میلیون ریال افزایش یافت.