پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

اخبار بانک ملت

پیشرو بودن بانک ملت در استفاده از روش های جدید و نوآوری ها

خبرهای بانکی ـ رییس کل بانک مرکزی گفت: استقرار مناسب سازوکارهای حاکمیت شرکتی موجب جذب و تخصیص بهینه منابع، افزایش کارایی عملیاتی، استیفای حقوق ذینفعان مختلف و رشد سرمایه‌گذاری پایدار از طریق جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و درنهایت، رشد و توسعه اقتصادی می‌شود.