پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

اخبار بانک صنعت و معدن

مديرعامل بانک صنعت و معدن بیان کرد:

بانكداری ديجيتال و شركتی ابزاری در ارائه خدمات مطلوب

خبرهای بانکی - مديرعامل بانک صنعت و معدن گفت: با مشاركت فعال تمامی اركان بانک در صف و ستاد درصدد برقراری ارتباط مؤثر با مشتريان و نيازسنجی صحيح آنان هستيم تا با تلفيق بانكداری ديجيتال و شركتی از مزيت های خود در ارائه خدمات مطلوب استفاده كنيم.

دكتر حسين مهری بیان کرد:

اهتمام بانک صنعت و معدن در حمايت از بخش توليد كشور

خبرهای بانکی - مديرعامل بانک صنعت و معدن گفت: اين بانک با توجه به ماموريت توسعه اي كه بر عهده دارد و با هدف رونق بخشيدن به صنايع كشور اهتمام خود را در مسير حمايت از بخش توليد كشور قرار داده است.

مديرعامل بانک صنعت و معدن اعلام كرد:

پرداخت 54 هزار ميليارد ريال تسهيلات به 10 هزار واحد توليدی

خبرهای بانکی - مديرعامل بانک صنعت و معدن اعلام كرد: اين بانک از ابتدای سال جاری تاکنون تسهیلات سرمایه در گردش بیش از ۱۰ هزار واحد تولیدی به مبلغ 54 هزار ميليارد ريال را در راستای تحقق شعار رونق تولید تأمین کرده است.