پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

اخبار بانک صنعت و معدن

مدير امور سرمايه انسانی بانک صنعت و معدن:

سرمايه انسانی مهم ترين بخش يک سازمان است

خبرهای بانکی - مدير امور سرمايه انسانی بانک صنعت و معدن گفت: سرمايه انساني مهم‌ترين سرمايه سازمان است كه به مجموعه‌اي از دانش، مهارت‌ها، استعدادها وتخصص‌هايي اطلاق مي‌شود كه در طول ساليان متمادي منابع انساني سازمان آنها را كسب كرده‌اند.

مديرعامل بانک صنعت و معدن بیان کرد:

اهميت ارتباط كارآفرينان با فرصت‌های كسب و كار زنجيره‌ای منطقه‌ای

خبرهای بانکی - مديرعامل بانک صنعت و معدن گفت: تجربه نشان داده است كه كسب و كارهای زنجيره ای در ايجاد اشتغال و رونق توليد در شرايط كنونی اقتصاد نقش مؤثری دارند و اين مسأله اهميت ارتباط كارآفرينان با فرصت های پيش رو را دوچندان می سازد.