پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

اخبار اخبار اقتصادی

توسط وزارت کشور برای رفع فقر سکونتی ارائه شد؛

آیین‌نامه اجرایی تامین نیاز اقشار آسیب‌پذیر به مسکن

خبرهای بانکی-وزارت کشور آیین‌نامه اجرایی را برای تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت ارائه کرده است.